طرح توجیهی احداث مهدکودک با ظرفیت  ٧۵ کودک در سالطرح توجیهی احداث مهدکودک با ظرفیت  ٧۵ کودک در سال نوع فایل :pdf –            تعداد صفحات : 17 –              ظرفیت : ٧۵ کودک در سال –             اشتغالزایی: 7 نفر       تغییر روش زندگی افراد جامعه و تمایل روز … ادامه خواندن طرح توجیهی احداث مهدکودک با ظرفیت  ٧۵ کودک در سال