دانلود طرح توجیهی تولید 18000 تن کمپوست – 98 صفحه

compost-13


دانلود طرح توجیهی تولید 18000 تن کمپوست – 98 صفحه

نوع فایل: pdf              تعداد صفحات :55  +43 صفحه               ظرفیت :18000 تن              اشتغالزایی : 54

 

امکان دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی قبل از خرید در کانال تلگرام

توحه

امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

       

امکان تبدیل فایل pdf  به word

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

       

دکمه تکمیل فرایند خرید

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

 مناسبت 

81

       

1مهندس-خلیلیان

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  کلیک کنید »

*****

آموزش سریع تایپ

در بخش نظرات پایین همین صفحه درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید 

شما میتوانید این فایل را رایگان دریافت کنید

و یا اینکه هزینه آن را نیز پرداخت نمایید

1399-9-10 12:16:46 +03:30

+ طرح توجیهی تولید کود ورمی کمپوست از کود دامی- 43صفحه pdf

 

معرفی محصول
رشد بیرویه جمعیت به ویژه در مناطق شهری، تمرکز جمعیتی وموج مصرفگرایی همگام با
پیشرفت تکنولوژی, موجب گردیده طیف وسی از عی مواد زائد در جهان با شتابی تولید شود که آهنگ رشد
آن درهمه کشورها از جمله در کشور ایران به طور چشمگیری درحال افزایش می باشد . مسلماً این روند،
ناشی از مصرف بیرویه منابع طبیعی و و خروج میلیونها تن مواد از چرخه مصرف می باشد . به همین دلیل
در دهههای اخیر یکی ازمهم ترین ارکان بهداشت و محیط زیست، مدیریت مواد زائد, ضایعات و پسماندها
شناخته شده که شامل مجموعه ای از مقررات منسجم و هماهنگ در زمینه کنترل، تولید، ذخیره یا/و جمع
آوری، حمل ونقل، پردازش و دفع آن ها است .
أمت سفانه تاکنون دراکثر کشورهای درحال توسعه توجه شایسته و علمی به مقوله مواد زائد نشده
است که این امر موجب آلودگیهای شدید زیست محیطی به ویژه درشهرهای بزرگ آن کشورها گردیده
است. براساس یک مطالعه جامع توسط سازمان بهداشت جهان ی، عدم توجه به جمع آوری ودفع صحیح زباله
می تواند 32 مشکل زیست محیطی را فراهم نماید که مقابله با آنها به سهولت امکان پذیر نمیباشد. بیتردید
برنامهریزی درجهت دفع صحیح زباله وتوجه به اثرات زیانبارآن بر محیط زیست , درهر کشوری یکی از اصول
مهم و ضروری در راستای تأمین منافع بلند مدت جامعه و حرکت درمسیر توسعه پایدار میباشد .
یکی از راهحلهای بسیار موثر برای مبارزه و خنثی سازی اثرات نامطلوب زبالههای تر، تبدیل آنها به
کود است که نه تنها باعث رهایی جوامع بشری از بسیاری از معضلات مذکور میشود بلکه فوایدی را نیز
فراهم میسازد و علاوه بر کمک به حفظ منابع طبیعی موجود, موجب به دست آمدن سود اقتصادی هم می-
شود. با توجه به اهمیت موضوع, در سالهای اخیر در بهبود روشها و فناوریهای تولید کود از زبالههای آلی
فعالیت های علمی و عملی فرآوانی به طور گسترده در جریان است تا بتوان با آثار سوء و مخرب پسماندها و
ضایعات ناشی از شیوه زندگی امروز انسان بر روی کره خاکی مقابله نمود

کود:
کود به هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که عموماً بخاطر تأثیر مثبت عناصر مفیدی که در آن
وجود دارد, برای تقویت به خاک کشاورزی افزوده میشود اطلاق میگردد. برای آنکه فقر خاک از لحاظ
برخی از مواد غذایی مختلف مورد نیاز رشد گیاه برطرف شود , استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود .
کمپوست
2 کمپوست
در لغت به معنای مخلوط و یا مرکب میباشد و در کاربرد به عنوان کود با عبارات زیر
تعریف می :شود
• تجزیه مواد آلی نامتجانس که بوسیله میکروارگانیزمهای مختلف در حضور رطوبت و گرما، در محیط
هوازی صورت گیرد .
• یک فاز بیولوژیکی که توسط میکروارگانیزمهای هوازی در داخل توده انجام گرفته و در حرارتی
حدود 65 الی 75 درجه سانتی گراد تولید می شود
• تجزیه مواد آلی توسط دسته ای از میکروارگانیزم ها در محیط گرم، مرطوب و هوازی

سیستم مهندسی تصفیه ضایعات جامد به روش تجزیه بیولوژیک در شرایط کنترل شده .

 

دانلود طرح تولید کودهای ماکرو و میکرو

کمپوست کردن شاید قدیمیترین روش بازیافت باشد. کمپوست ترکیبی از ضایعات مواد خوراکی و
زبالههای تری است که در دگرگونی , از طریق تجزیه هوازی به خاک سیاه و سفید غنی تبدیل شود. فرآیند
کمپوست بسیار ساده است و میتواند توسط افراد با تجربه در خانه و توسط کشاورزان در زمینهای شان و یا
به شکل صنعتی انجام .شود این کود که از
پسماندهای خانگی و غذایی تولید میشود
یکی از عالیترین کودها برای تولید کلیه
محصولات کشاورزی, از جمله تولید گل و
گیاه , به شمار میرود. منیزیوم و فسفات
موجود در این کود سبب آبرفتی شدن
خاکهای کشاورزی و جذب سریع تر مواد
مغذی درون خاک م یشود. کمپوست، خاکی است بسیار غنی که در مکانهایی همچون باغها، فضای سبز در
محوطهها، باغداری و کشاورزی به عنوان کود بکار می رود. این فرآیند طبیعی، مواد آلی را به ماده ای غنی
دگرگون می سازد. کمپوست مکملی بسیار سودمند برای بهبودی و بهسازی و تقویت خاک است. ترکیبات
تولید شده در این فرآیند به آسانی برای گیاهان قابل جذب است و جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی
در کشاورزی به شمار می .آید
مشخصات کمپوست
کمپوست حاصل از زباله های خانگی، حاوی مقدار زیادی عناصر معدنی است که بعضی از آنها برای
رشد گیاهان ضروری میباش دن . مهمترین این عناصر عبارتند از: روی، مس، منگنز، مولیبدن و کبالت.
همچنین عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم، منیزیم و سدیم نیز سایر عناصر عمده موجود در
کمپوست میباشند. ترکیب کمپوست تابعی است از ترکیبات زباله مورد مصرف. در استانداردهای موجود,
کمپوست را به دو رده “یک” و “دو” تقسیمبندی میکنند. این تقسیمبندی بر اساس فاکتورهای کیفی

صورت گرفته است و رده “یک ” دارای کیفیت بهتری میباشد. در جدول زیر مشخصات فیزیکی و شیمیایی
کمپوست به تفکیک ردههای “یک” و “دو” گرد آمده است

مزایا و ویژگیهای کمپوست
استفاده از کمپوست فواید زیادی برای خاک, محصولات زراعی و باغی و گیاهان مختلف دارد. در زیر
خلاصهای از فواید استفاده از کمپوست گرد آمده است .
• افزایش حجم محصول تولیدی
• افزایش میزان ذخیره آبدر خاک
• بهبود ساختمان و تهویه خاک و تسهیل در عملیات شخم زنی
• افزایش موادآلی و تأمین بعضی از ویتا نمی ها،هورمونها و آنزیمهای موردنیازدر خاک
• جلوگیری از تغییرمیزان اسیدیته خاک
• کاهش قابل توجه وزن مخصوص ظاهری خاک
در ادامه مهمترین ویژگیهای محصول تولیدی طرح توضیح داده شده است :
اصلاح خاک:
استفاده از کمپوست تأثیر مثبتی بر روی خواص فیزیکی خاک میگذارد مشروط بر آنکه به مقدار
متناسب با نیاز خاک استفاده .دشو با مصرف 100 تن کمپوست در هر هکتار از مزارع می توان تغییراتی در
خلل و فرج خاک تا میزان 10 درصد بوجود آورد. مصرف کمپوست با افزایش خلل و فرج خاک موجب ایجاد
عمل بهتر تهویه در خاک شده و هوای مورد نیاز موجودات زنده خاک نیز را نیز تأمین مینماید. بطورکلی در
اراضی که بافت آنها سبک است، آب به سرعت از دسترس گیاه خارج شده و درزمین های با بافت سنگین نیز
قابلیت نفوذ پذیری آب کمتر می .شود در هر دو وضعیت بامصرف کمپوست تغییرات مثبتی ایجاد می شود .
مصرف کمپوست علاوه بر اصلاح فیزیکی خاک، از نظر ارزش معدنی آن جهت رشد گیاه نیز بسیار ثروم است
.تأثیر استفاده از کود های معدنی در ازدیاد رشد گیاه, آنگاه که همراه با کمپوست استفاده میشوند به
مراتب بیشتر از زمانی است که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند

 

طرح توجیهی امکان سنجی 3000 تن کود کامل جامد 176 صفحه

…………………………………………………………………………………………….

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 نگارش طرح توجیهی اختصاصی  – بروز رسانی طرح های توجیهی آماده –

فایل های آماده  را  در صفحه محصول درخواست نموده  و کاملاً رایگان در تلگرام و با عضویت درگروه دریافت نمائید

https://t.me/freetojihidotcom

——————————————

در صورت داشتن تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

https://sapp.ir/tojihi.com

دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی تولید 18000 تن کمپوست – 98 صفحه
قیمت : 11,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

لطفاً جهت تسریع در پاسخگویی از طریق تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

« امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

6 دیدگاه برای “دانلود طرح توجیهی تولید 18000 تن کمپوست – 98 صفحه

 1. سعید گفته:

  ضمن عرض سلام و احترام و خسته نباشید. مختصر و مفید بگم و وقتتون رو نگیرم. طرح توجیهی تولید “کود پلت مرغی” رو میخواستم. ایدی تلگرام من
  *******@
  همراه : ********

 2. جواد ضيائي گفته:

  سلام و درود
  2 فایل دریافت شد با تشکر
  ممکنه فابل 40 صفحه ای را هم برای من ارسال بفرمایید؟
  باسپاس فراوان
  @ziaeedj

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.