با ما تماس بگیرید
شبکه های اجتماعی
براي جستجو، عبارت مورد نظر خود را وارد کنيد
به وب سایت توجیهی خوش آمدید ... امروز : چهارشنبه 26 دی 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

وب سایت توجیهی دات کام این افتخار را دارد که با همکاری جمع بزرگی از مشاورین و مهندسین خبره، طرح های توجیهی مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات بانکی و شروع به فعالیت های اقتصادی را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار داده و مرحله به مرحله تا اخذ تسهیلات بانکی و شروع به کار.... متقاضیان را همراهی نموده است.
راهنما
«تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»

-->
تبلیغات

فایل های رایگان توجیهی

سروش

دانلود طرح توجیهی تولید سود سوزآور جامد-47 صفحه

دانلود طرح توجیهی تولید سود سوزآور جامد-47 صفحه

نوع فایل : pdf

صفحات:47 صفحه

اشتغال زایی : 18 نفر

 

sood soozavar

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
١ ‐معرفی محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٧
١‐١ ‐نامو کد محصول (آیسیک ٣……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(٧
١‐٢ ‐شماره تعرفه گمرکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧
١‐٣ ‐شرایط واردات محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٨
١‐۴ ‐بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول………………………………………………………………………………………………………………………………….٨
١‐۵ ‐بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول…………………………………………………………………………………….٨
١‐۵‐١ ‐مروری بر قیمت های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٩
١‐۵‐٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٩
١‐۶ ‐معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………١٠
١‐٧ ‐بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ……………………………………………………………………………………….١٠
١‐٨ ‐بررسی اهمیت استراتژیکی محصول در دنیای امروز ……………………………………………………………………………………………………………………..١١
١‐٩ ‐کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول…………………………………………………………………………………………………………………..١١
١‐١٠ ‐معرفی شرایط صادرات محصول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..١٢
٢ ‐وضعیت عرضه و تقاضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….١٣
٢‐١ ‐بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه اول تاکنون………………………………………………………………………………………………..١٣
٢‐١‐١ ‐بررسی ظرفیتهای بهره برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….١٣
٢‐١‐٢ ‐بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور…………………………………………………………………………………………………..١۴
٢‐١‐٣ ‐بررسی روند تولید واقعی محصول طرح در کشور……………………………………………………………………………………………………………….١۴
٢‐١‐۴ ‐نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال………………………………………………………١۵
٢‐٢ ‐بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه………………………………………………………………………………………………………………………….١۶
٢‐٢‐١ ‐پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور…………………………………………………………………………………………………………………………………١٧
٢‐٣ ‐بررسی روند واردات محصول طرح از آغاز برنامه اول تا کنون………………………………………………………………………………………………………….١٩
٢‐۴ ‐جمع بندی عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٢١
٢‐۵ ‐بررسی روند مصرف از آغاز برنامه اول تا کنون……………………………………………………………………………………………………………………………….٢١
٢‐۵‐١ ‐بررسی روند صادرات محصول طرح از آغاز برنامه اول تا کنون…………………………………………………………………………………………..٢٣
٢‐۶ ‐برآورد قابلیت صادرات طی سنوات آتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..٢۴
٢‐٧ ‐بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم توسعه…………………………………………………………………………………………….٢۵
٢‐٧‐١ ‐برآورد میزان تقاضای محصول طرح در آینده……………………………………………………………………………………………………………………..٢۵
٢‐٧‐٢ ‐جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار……………………………………………………………………………………………………………………………٢۶
٣ ‐بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………………………………………………………………..٢٧
٣‐١ ‐بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال ……………………………………………………………………………………………………………………………٢٧
٣‐٢ ‐مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان………………………………………………………………………………………………………٢٧
٣‐٣ ‐نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول…………………………………………………………………………….٢٨
۴ ‐تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم در تولید محصول……………………………………………………………………………………………………………….٢٨
۵ ‐بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز…………………………………………………………..٢٩

۵٣٠………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….سازی محوطه‐ ٢‐۵
٣١………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ساختمانی عملیات‐ ٣‐۵
۵‐۴ ‐ماشین آلات و تجهیزات تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣١
٣٢……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….عمومی تاسیسات‐ ۵‐۵
۵‐۶ ‐وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣٢
۵‐٧ ‐ماشین آلات حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣٣
۵‐٨‐هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٣٣
۵‐٩‐هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣٣
۵‐١٠ ‐برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح (شناسایی و اندازه گیری هزینه و فایده اجرای طرح) ………………………………………………………..٣٣
۵‐١٠‐١ ‐لحاظ کردن نقطه سربه سر تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………..٣۴
۵‐١٠‐٢‐لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………………٣۴
۶ ‐برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………………………………………………..٣۶
۶‐١ ‐معرفی مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها…………………………………………………………………………………………………………………………………٣۶
۶‐٢ ‐معرفی منابع تأمین مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣۶
۶‐٣ ‐بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلامعمده مورد نیاز در گذشته و آینده……………………………………………………………………………..٣۶
٧ ‐پیشنهاد منطقه مناسب جهت اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣٧
٧ ‐پیشنهاد منطقه مناسب جهت اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣٧
٨ ‐بررسی تاثیرات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣٧
٩ ‐وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………………….٣٨
١٠ ‐بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………………………………………………………٣٩
١٠‐١ ‐برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………………………………………………٣٩
١٠‐٢ ‐برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………………………………………………………………………….٣٩
١٠‐٣ ‐برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………………………………………………………۴٠
١٠‐۴ ‐برآوردهوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………………………………..۴١
١٠‐۵ ‐برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴١
١٠‐۶ ‐سایر تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴٢
١٠‐٧ ‐برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴٢
١١ ‐وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴٣
١١‐١ ‐حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی……………………………………………………………………………………………………..۴٣
١١‐٢ ‐حمایت های مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴٣
١٢ ‐تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید………………………………………………………………………..۴۴
۴۴….. بازار بررسی‐ ١‐١٢
١٢‐٢ ‐عرضه و تقاضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
١٢‐٣‐هزینه های سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۴۴……اقتصادی ظرفیت‐ ۴‐١٢

در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصـل
از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
جهت بررسیهای بیشتر از دی ماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این مهندسین مشاور بـا توجـه
به ویژگیهای محصول که از سوی آن شرکت تعریف شده به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است.
این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طـرح مـدنظر قـرار گیـرد همچـون میـزان
سرمایهگذاری لازم، برآورد هزینههای تاسیسات و ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام بـه تهیـه و تـدوین
دستورالعمل نمود که مطالعـه ایـن دسـتورالعمل مـی توانـد سـرمایه گـذار محتـرم را در چگـونگی محاسـبا ت مـالی و
بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در
ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده و در
نهایت ظرفیت های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن
سرمایهگذاران بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و
مسیرشفاف در حد مطالعات امکان سنجی مقدماتی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که گزارش حاضر صرفا جهت برآورد
نیاز بازار و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای طرح مطابق با شرح خدمات ارائه شده از سوی شرکت
شهرکهای صنعتی استان قم تدوین گردیده و جهت بررسی در آن شرکت اعتبار داشته و در غیر اینصورت از اعتبار
ساقط است.
در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید سود سوزآور جامد میباشد باید به این نکته اشـاره
نمود که محصول طرح جزئی از صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد بدین معنا که مواد اولیـه خـود را مـستقیما از
صنعت پتروشیمی تامین می کند و محصول تولیدی به صنایع مصرفی تحویل داده می شود ایران در صنایع پتروشیمی
وضعیتی منحصر به فرد دارد که شامل تمام امتیازات امکانات اصلی، مزیت هـای نـسبی و پارامترهـای توسـعه صـنایع
پتروشیمی می باشد. نتایج بدست آمده این مشاور پس از بررسی وضعیت کنونی تولید ان محصول در کشور نشان مـی
دهد که هزینه تامین مواد اولیه جهت اجرای این طرح از نقطه نظر اقتصادی توجیه پذیر نمی باشد که بـه دلیـل ارائـه
محصول وارداتی از چین با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده محصول تولید شده در داخل کشور می باشـد هـر چنـد
که نیاز به این محصول در کشور وجود دارد. لازم به ذکر است به دلیل تعریف طرح حاضر از سوی شرکت شهرک های
صنعتی استان قم (سود سوزآور جامد) این مشاور صرفا به بررسی بازار و سرمایه گذاری تولید این محصول اقدام نمـوده
است امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشوربشمار آید.

سود سوزآور یا سدیم هیدروکسید بفرمول NaOH که معمولا به نام کاستیک سودا (Castic Soda) نامیده می‌شود، ماده‌ای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب 1390درجه سانتی‌گراد و چگالی 2,13 می‌باشد. این ماده ، بسهولت می‌تواند رطوبت هوا را جذب نماید و بهمین دلیل ، باید هنگام حمل و نقل ، تحت پوشش‌های حفاظتی لازم قرار گیرد. این ترکیب ، در تماس با پوست ، دارای اثر خورندگی است و برای جلوگیری از اثرات سوزانندگی آن ، هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد.

آبپوشهای آن شناخته شده‌اند و محلول قلیایی قوی در آب پدید می‌آورد، یعنی در آب بطور کامل به یونهای تشکیل دهنده‌اش ( +Na و -OH ) تفکیک می‌شود.
روشهای تهیه سود
الکترولیز محلول سدیم کلرید
بیشترین مقدار هیدروکسید سدیم تولیدی ، از طریق فرایند الکترولیز محلولهای کلرید سدیم در یکی از انواع ظروف الکترولیتی بدست می‌آید. بعنوان نمونه ، در فرایند پیل جیوه ( کاستنر-کلنر Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد استفاده می‌شود و ملغمه سدیم حاصل با آب ترکیب می‌شود و تولید هیدروکسید سدیم می‌نماید و در فرایند دیگر به نام پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می‌کند و دیافراگم (از جنس پنبه کوهی یا سایر مواد غشایی) ، فراورده‌های آند و کاتد را از هم جدا می‌سازد. در هر دو فرایند ، علاوه بر سدیم ، گاز کلر نیز تولید می‌شود.
فرایند سودا – آهک
یک فرایند قدیمی‌تر برای تولید سود سوزآور ، عبارت از فرایند سودا – آهک می‌باشد که در آن سودا اَش ( کلسیم دی‌هیدروکسید ) ، در واکنش با کربنات سدیم به کاستیک سودا تبدیل می‌شود.

Na2CO3 + Ca(OH)2 —-> 2NaOH + CaCO3

کاربردهای سود
سدیم هیدروکسید ، بعنوان یک باز قوی ، یکی از مواد شیمیایی صنعتی بسیار مهم بشمار می‌رود. برای نمونه ، تولید سود در سال 1980 در آمریکا ، 12 میلیون تن بوده است. در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد، از جمله در تولید مواد شیمیایی ( 50 درصد ) ، ابریشم مصنوعی ، خمیر کاغذ و کاغذ ( 15 درصد ) ، آلومینیوم ( 10 درصد ) ، مواد پتروشیمی و پارچه ( 5 درصد ) ، صابون و مواد شوینده ( 5 رصد ) بکار می‌رود.

همچنین در آزمایشگاهها برای تعیین غلظت اسیدهای مجهول در تیتراسیون حجمی اسید – باز از محلول قلیایی هیدروکسید سدیم استاندارد استفاده می‌شود.
پتاس سوزآور
پتاس یا پتاسیم هیدروکسید بفرمول KOH که معمولا به نام کاستیک پتاس نامیده می‌شود، یکی از ترکیبات اکسیدی پتاسیم است که دارای دمای ذوب 306 درجه سانتی‌گراد و دمای جوش 1320 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. این ترکیب ، مانند سود در آب محلول بوده ، بطور کامل به یونهای تشکیل دهنده‌اش +K و -OH تفکیک می‌شود. بنابراین ، محلول قلیایی قوی در آب ایجاد می‌کند.

پتاس نیز در تماس با پوست ، دارای اثر خوردگی بوده ، برای جلوگیری از اثرات سوزانندگی آن ، باید مورد توجه قرار گیرد. پتاس در حالت جامد ، ماده ای رطوبت‌پذیر می‌باشد و هیدراتهایی را تشکیل می‌دهد.

 

=====================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که امکان سنجی و توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه کوتاه و یا امکان دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

دانلود طرح توجیهی تولید سود سوزآور جامد-47 صفحه
قیمت : 4,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید
شما اولین نفری هستید که در این مورد دیدگاهی بیان می کنید ارسال دیدگاه