دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNGدانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG نوع فایل :pdf                   تعداد صفحات : 47 صفحه     جایگاه های سوخت CNG برای سوخت گیری خودروها در مدت زمانی قابل مقایسه با  جایگاه های گیری سوخت مایع پیش بینی شده اند . در ایستگاه سوخت گیری مدت زمان لازم … ادامه خواندن دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG