طرح توجیهی امکان سنجی تولید 68/000 تن اسید آدیپیک 75 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی تولید 68/000 تن اسید آدیپیک 75 صفحه

نوع فایل :pdf                    تعداد صفحات : 75                       ظرفیت : 68 هزار تن                          اشتغالزایی: 132 نفر

 

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

1 -معرفی محصول :
اسید آدیپیک دارای فرمول شیمیایی C6H10O4 یا 4COOH)CH2(HOOC می باشد کـه بـا نامهـای هگـزان
دی اوئیک اسید، 1 ،4 بوتان دی کربوکسیلیک اسید شناخته می شود. این ماده به صورت پودر جامـد کریـستالی
و سفید رنگ و بی بو می باشد و قابل حل شدن در آب، الکل و اسـتون مـی باشـد و در سـاختار شـیمیایی آن دو
گروه کربوکسیلیک وجود دارد. حدود 90 %شرکتهای تولید کننده ایـن ترکیـب آن را بـه عنـوان مـاده واسـطه در
تولید نایلون 66 بکار می برند. اسید آدیپیک اولین بار در سال 1939 بوسیله شـرکت صـاحب لیـسانس DuPont
در منطقه ویرجینیای غربی از طریق فراینـد هیدروژناسـیون فنـل و تبـدیل آن بـه سـیکلوهگزانول، اکـسیداسیون
سیکلوهگزانول به سیکلوهگزانون و اکسیداسیون سیکلوهگزانون بـه اسـیدآدیپیک تولیـد شـد و در سـال 1942 از
طریق فرایند اکسیداسیون مستقیم سیکلوهگزان بدست آمد. در حـال حاضـر بـا توجـه بـه کـاربرد ایـن مـاده در
مصارف صنعتی و غذایی خلوص آن متفاوت بوده و به دو صورت گرید غذایی و صنعتی به ترتیب بـا خلـوص بـیش
از %7.99 و %9.99 تولید می شود.

مطابق با استاندارد NFPA نرخ آن از لحاظ سلامتی 1 ،اشتعال پذیری 1 و واکنش پذیری صفر مـی باشـد و نیـز
نرخ سمیت برحسب LD50 rat < kg/mg 11 می باشد.
1-1 (نام و کد محصول:
اسید آدیپیک با نامهای هگزان دی اوئیک اسید، 1 ،4 بوتـان دی کربوکـسیلیک اسـید شـناخته مـی شـود. اسـید
آدیپیک در کد بین المللی آیسیک 3 با کد 2411 که به تولید مـواد شـیمیایی پایـه بـه غیـر از کـود و ترکیبـات
نیتروژن تعلق دارد شناخته می شود.
کدهای بین المللـی ISIC از چهـار رقـم تـشکیل شـده کـه مـشخص کننـده طبقـه صـنعت مـورد نظـر اسـت.
دو رقم سمت چپ، نشانگر بخش و دو رقم بعدی نشانگر گروه و طبقه صنعت است. چهار رقم هـم توسـط کـشور
به رقمهای قبلی اضافه می شود که به شناسایی دقیق محصول کمک می کند. چهار رقم اول (شامل بخـش، گـروه
و طبقه) منشا بین المللی دارد و از جامعیت لازم برخوردار است. بـرای تعیـین چهـار رقـم دوم نیـز کمیتـه ای در
وزارت صنایع و معادن وجود دارد که نسبت به تهیه کدهای جدید هشت رقمی (محصول) اقـدام مـی کنـد. طبـق
اطلاعات اخذ شده از وزارت صنایع و معادن (معاونت توسعه صنعتی – دفتر آمار و اطلاع رسـانی ) تـاکنون بـرای
اسید آدیپیک کد 8 رقمی تعریف نشده است .
1-2 (شماره تعرفه گمرکی
طبق اطلاعات موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران سال 1387 تعرفه گمرکی 29171200 مربـوط
به اسید آدیپیک و املاح و استرهای آن می باشد.

1-3 (شرایط واردات :
طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
1 -کالای مجاز: کالایی استکه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز بهکسب مجوز ندارد.
2 -کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
3 -کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یـا
مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.
اسید آدیپیک با تعرفه گمرکی 29171200 جزء گـروه 1 مـی باشـد و واردات ایـن کـالا بـلا مـانع اسـت و نیـز
حقوق پایه این ماده که طبق ماده (2 (قانون اصلاح موادی از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سـایر وجـوه
دریافتی از کالاهای وارداتی می باشد ،معادل % 4 ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود . به مجموع ایـن دریـافتی
و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شـود، حقـوق ورودی اطـلاق مـی شـود .

 

 

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 68/000 تن اسید آدیپیک 75 صفحه
قیمت : 8,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.