دانلود 3 طرح توجیهی سردخانه1000 تا 5000 تندانلود 3 طرح توجیهی سردخانه1000 تا 5000 تن سه فایل : pdf-         تعداد صفحات : 178 صفحه-صفحات فایل ها  ( 121+41+16)                 ظرفیت :1000 -2000-5000 تن-                           اشتغالزایی: 36+16 نفر     سردخانه – دو منظوره – … ادامه خواندن دانلود 3 طرح توجیهی سردخانه1000 تا 5000 تن