طرح امکان سنجی تولید 400/000 فوت مربع سالامبور 49 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی تولید سالامبور 49 صفحه نوع فایل :pdf        تعداد صفحات : 49       ظرفیت : 400 هزار فوت مربع       اشتغالزایی: 15 سال : 87 بطور کل سالامبور بعنوان یک محصول واسطه جهت تولید چرم نهائی بکار برده میشود . از طـرف دیگـر ، چرم نهائی نیز بعنوان … ادامه خواندن طرح امکان سنجی تولید 400/000 فوت مربع سالامبور 49 صفحه