طرح توجیهی امکان سنجی دیوار پیش ساخته گچی 96 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی دیوار پیش ساخته گچی 96 صفحه

نوع فایل: pdf – تعداد صفحات :96 – ظرفیت :576000 – اشتغالزایی : 33 نفر

96-divar-pish-sa-gachi

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

٧…………………………………………………………………………………………………………..عنوان. 1
2 .دامنه کاربرد……………………………………………………………………………………………………٧
3 .اصطلاحات و تعاریف …………………………………………………………………………………………٧
4 .چکیده طرح……………………………………………………………………………………………………٧
5 .اطلاعات کلی محصول………………………………………………………………………………………..٨
5 -1 .تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی…………………………………………………………………………..٨
5 -2 .موارد مصرف و کاربرد…………………………………………………………………………………….. ١١
١٢ …………………………………………………………………………………………………. بندی بسته. 3 -5
5 -4 .کالاهای رقیب و جانشین…………………………………………………………………………………. ١٣
5 -5 .استانداردهای ملی و بین المللی………………………………………………………………………….. ١۴
6 .بررسی بازار ……………………………………………………………………………………………….. ١۵
6 -1 .بررسی میزان تولید محصول در کشور………………………………………………………………….. ١۵
6 -2 .بررسی میزان تقاضای محصول………………………………………………………………………….. ١۵
6 -3 .بررسی روند واردات محصول تا سال 88 ………………………………………………………………. ١۵

7 .بررسی های فنی…………………………………………………………………………………………… ١٧
7 -1 .بررسی فناوری ها و روش های مختلف تولید…………………………………………………………… ١٧
7 -2 .بررسی شیوه های کنترل تولید محصولات……………………………………………………………… ٢٢
7 -3 .محاسبه و برآورد ظرفیت تولید سالیانه محصولات…………………………………………………….. ٢٣
7 -4 .مشخصات مواد اولیه ……………………………………………………………………………………… ٢۴
7 -5 .مشخصات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی …………………………………………………………… ٢۵
7 -6 .نقشه استقرار ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و …………………………………………………. ٣٠
7 -7 .سرمایه گذاری ثابت طرح ……………………………………………………………………………….. ٣٢
٣٣ ……………………………………………………………………………………….کارخانه زمین برآورد. 1 -7 -7

٣۴ ……………………………………………………………………………………………… سازی محوطه. 2 -7 -7
٣۵ …………………………………………………………………………………………………ها ساختمان. 3 -7 -7
٣۶ ………………………………………………………………………………………………فنی تجهیزات. 4 -7 -7
٣٧ ………………………………………………………………………………………………….. تاسیسات. 5 -7 -7
٣٨ ……………………………………………………………………………………………….. نقلیه وسائط. 6 -7 -7
7 -7 -7 .تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت …………………………………………………………………. ٣٩
۴٠ …………………………………………………………………………………………….اداری تجهیزات. 8 -7 -7
7 -7 -9 .هزینه های قبل از بهره برداری ………………………………………………………………………….. ۴١
۴٢ ………………………………………………………………………………………….گردش در سرمایه. 10 -7 -7
۴٣ ………………………………………………………………………………………………….موارد سایر. 11 -7 -7
7 -8 .هزینه های جاری یکساله طرح ………………………………………………………………………….. ۴۵
۴۶ …………………………………………………………………………………………………… اولیه مواد. 1 -8 -7
۴٧ ……………………………………………………………………………………… انسانی نیروی برآورد. 2 -8 -7
۴٨ ……………………………………………………………………………………………. سازمانی نمودار. 3 -8 -7
۴٩ ……………………………………………………………………………………………..اداری ملزومات. 4 -8 -7
7 -8 -5 .سوخت و انرژی مصرفی………………………………………………………………………………….. ۵٠
۵١ …………………………………………………………………………………………..نگهداری و تعمیر. 6 -8 -7
۵٢ …………………………………………………………………………………………………… استهلاک. 7 -8 -7
7 -9 .بررسی و آنالیز اقتصادی طرح……………………………………………………………………………. ۵٣
۵٣ ………………………………………………………………………………………………….طرح درآمد. 1 -9 -7
۵۴ …………………………………………………………………………………………طرح ناخالص سود. 2 -9 -7
7 -9 -3 .شاخص های مالی و اقتصادی طرح……………………………………………………………………… ۵۵
7 -10 .سایر محاسبات و نکات طرح ……………………………………………………………………………. ۵٧
7 -11 .پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح: ……………………………………………………………….. ۵٨
۵٩ ……………………………………………………………………………………………………….ضمائم. 12 -7
7 -13 .سرمایه گذاری ثابت طرح ……………………………………………………………………………….. ٧١
٧٢ ……………………………………………………………………………………….کارخانه زمین برآورد. 1-13 -7

٧٣ ……………………………………………………………………………………………… سازی محوطه. 2-13 -7
٧۴ …………………………………………………………………………………………………ها ساختمان. 3-13 -7
٧۵ ………………………………………………………………………………………………فنی تجهیزات. 4-13 -7
٨٠ …………………………………………………………………………………………………. تاسیسات. 5-13 -7
٨١ ……………………………………………………………………………………………….. نقلیه وسائط. 6-13 -7
7 -13-7 .تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت …………………………………………………………………. ٨٢
٨٣ …………………………………………………………………………………………….اداری تجهیزات. 8-13 -7
7 -13-9 .هزینه های قبل از بهره برداری ………………………………………………………………………….. ٨۴
٨۵ ………………………………………………………………………………………….گردش در سرمایه. 10-13 -7
7 -14 .هزینه های جاری یکساله طرح ………………………………………………………………………….. ٨۶
٨٧ …………………………………………………………………………………………………. اولیه مواد. 1-14 -7
٨٨ ……………………………………………………………………………………… انسانی نیروی برآورد. 2-14 -7
٨٩ ……………………………………………………………………………………………..اداری ملزومات. 3-14 -7
7 -14-4 .سوخت و انرژی مصرفی………………………………………………………………………………….. ٩٠
٩١ …………………………………………………………………………………………..نگهداری و تعمیر. 5-14 -7
٩٢ …………………………………………………………………………………………………… استهلاک. 6-14 -7
7 -15 .بررسی و آنالیز اقتصادی طرح……………………………………………………………………………. ٩٣
٩٣ ………………………………………………………………………………………………….طرح درآمد. 1-15 -7
٩۴ …………………………………………………………………………………………طرح ناخالص سود. 2-15 -7
7 -15-3 .شاخص های مالی و اقتصادی طرح……………………………………………………………………… ٩۵
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. …………………………………………………………… طرح منابع. 8

تولید و بکارگیری دیوارهای پیش ساخته بیش از یک قرن است که در انبوه سازی و ساختمان سازی بکار می رود.
استفاده گسترده از این تکنولوژی به نیاز مبرم دولت ها در بازسازی ویرانه های جنگ دوم جهانی در تسریع زمان و کاهش
هزینه ساخت بر می گردد. امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی تقریبا هیچ بنایی را نمی توان یافت که در پروسه ساخت آن از
مصالح پیش ساخته استفاده نشده باشد. این فناوری اولین بار در ایران در دهه چهل بکار گرفته شد.
امروزه دیوارهای پیش ساخته به عنوان یکی از مصالح اصلی صنعت ساختمان مورد توجه انبوه سازان می باشد و با قاطعیت
می توان اذعان داشت که با توجه به سیاستهای دولت در مهندسی سازی و انبوه سازی مسکن در سالهای آتی کلیه
سازنده های حرفه ای در کشور در تولید مسکن از دیوارهای پیش ساخته به عنوان یکی از ارکان اصلی مصالح استفاده خواهند
نمود. مهمترین مزایای ایجاد این طرح به شرح زیر می باشد:
 سبک سازی ساختمان ها به منظور کاهش خطرات احتمالی ناشی از زلزله.
 تسریع در ساخت ساختمان ها و صرفه جویی در وقت.
 دسترسی آسان به منابع غنی از گچ (ماده اولیه اصلی این طرح) در سطح استان.
 فراگیر بودن استفاده و پتانسیل بالقوه مشتریان (شرکتهای انبوه سازی فعال در استان فارس).

3006/1-REP-FS-001 :مدرک شماره
شماره ویرایش: 1
شماره صفحه: 8 از 96
امکان سنجی طرح
تولید دیوارهای پیش ساخته گچی

 

طرح توجیهی امکان سنجی تولید پنل گچی 68 صفحه word

5 .اطلاعات کلی محصول
5-1 .تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی
یکی از قابلیتهای اصلی این طرح تغییر محصولات تولیدی و خط تولید با یک هزینه یکسان می باشد. به طور کلی سه نمونه
پنل گچی قابل تولید می باشد که در این طرح با تغییر خط تولید با یک هزینه می توان دو نمونه آن را تولید کرد.

5-1-1 -پنل گچی سبک و سنگین دیواری:
ابعاد پنل های گچی تولید شده در این خط تولید، پنجاه سانتی متر در شصت و شش سانتی متر و ضخامت آن هشت سانتی متر
می باشد. در شکل زیر نمای کلی ابعاد پنل ارائه شده است. کاربرد این پنل ها در ساخت دیوارهای داخلی ساختمانها می باشد.
این پنل ها جایگزین آجر در ساخت دیوارهای داخلی می باشند و امروزه کاربرد زیادی در سبک سازی و تسریع در ساخت
آپارتمانها دارند.
در جدول بعد ابعاد ترجیحی بلوک های گچی مشخص شده است

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

 

دانلود طرح توجیهی گچ آلفا

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

طرح توجیهی امکان سنجی دیوار پیش ساخته گچی 96 صفحه
قیمت : 7,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت استفاده از فیلتر شکن در هنگام خرید آنرا خاموش کنید 

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین میتوانید

بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات

انتقاد خود را مطرح کنید 

درخواست طرح خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.