طرح توجیهی امکان سنجی پوشاک محافظ 45 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی 325/000 دست پوشاک محافظ 45 صفحه

 

نوع فایل :pdf

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

تعداد صفحات : 45

ظرفیت : 325 هزار دست

اشتغالزایی: 106 نفر

mohafez

1ـ معرفی محصول
حفظ سلامتی نیروهای انسانی بهعنوان ارکان اصلی واحدهای صنعتی، مستلزم استفاده از منسوجات با
ویژگیهای خاص میباشد. عوامل زیادی از قبیل سرما، گرما، آتش، مواد بیولـوژیکی خطرناک، مواد
شیمیایی، فلزات مذاب، ضربه، اجسام تیز و برنده و … سلامت شخص را در محیطهای کار تهدید میکند. در
این میان یکی از مهمترین عوامل خطرسازی که باید به آن پرداخته شود، مواد شیمیایی و مواد بیولوژیکی
خطرناک هست . ند
آگاهی از خطرات و تأثیرات بیماریزای محیطهای که در آنها از مایعات و بخارات شیمیایی استفاده
میشود، کاربرد پوششهای حفاظتی در آن ها محیط را ضروری کرده است. امروزه در کشورهای توسعه یافته
و در حال توسعه توجه زیادی به تأثیرات بیماریزای مواد سمی مورد استفاده در صنایع مختلف شیمیایی
میشود. قوانین جدیدی در این کشورها در حال مطالعه و اجراست تا افراد و محیط را از تهدید مواد سمی
حفظ کند. هدف از تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی، جلوگیری از زیان این مواد به پوست و
کاهش احتمال آسیب بدن در حین انجام کار با این مواد میباشد. در شکل 1 ( )ساختار یک نوع پوشاک
محافظ در برابر مواد شیمیایی نشان داده شده است

پارچههای ضد موادشیمیایی باید سلامت جسمی و روانی را در مقابل عوامل مختلفی از قبیل مواد سمی،
گازهای خفهکننده، عاملهای تاولزا، و… حفظ نماید. پارچههای محافظ در برابر مواد شیمیایی عمدتاً به سه
دستهی نفوذپذیر، نیمه نفوذپذیر و نفوذناپذیر تقسیمبندی میشوند. ها در پارچه ی نفوذپذیر از کربنهای
فعال خطی استفاده میشود. این نوع پارچهها قادرند، علاوه بر تهویه مناسب هوا، به خوبی بدن را در مقابل
عاملهای شیمیایی مقاوم نمایند .
مواد نیمه نفوذپذیر به دو صورت فیلم یا روکش تهیه میشوند. این مواد خود به اشکال بدون منفذ یا
منفذدار تولید میشوند که نوع بدون منفذ آنها برای حفاظتهای بیولوژیکی ـ شیمیایی و محیطی استفاده
میشود و نوع منفذدار آن برای مواردی که علاوه بر حفاظتهای شیمیایی نیاز به جذب رطوبت دارند،
پیشنهاد میگردد. مواد نفوذناپذیر عمدتاً از لاستیکها یا پارچههای روکش شدهای هستند که از ورود مواد
شیمیایی و بیلوژیکی بهصورت فیزیک جلوگیری میکنند. این مواد علیرغم مقاومت خوبی که در برابر
عاملهای شیمیایی دارند، به دلیل جذب رطوبت پایین، گرمای زیادی برای کاربر ایجاد میکنند که موجبات
ناراحتی آن را فراهم میآورند. برخی از این پارچهها با استفاده از نخهای نایلون تولید میشوند و با روش
بافندگی حلقوی تاری با طرح بافت تریکوت بافته میِشوند، سپس پارچههای بافته شده را بهوسیله فومهای
پلییورتانی که با مواد نفوذپذیر (کربن اکتیوها)، مواد نیمهنفوذپذیر و مواد غیرقابل نفوذ اشباع شدهاند،
پوشانده میشوند .

1ـ1 ـ نام و کد آیسیک محصول
متداولترین طبقهبندی و دستهبندی در فعالیتهای اقتصادی همان تقسیمبندی آیسیک است.
تقسیمبندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقهبندی و دستهبندی استاندارد بیناللمللی فعالیتهای
اقتصادی. این دستهبندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت
رقمی اختصاص داده میشود. پس از بررسی کدهای آیسیک مرتبط با انواع پوشاک و به ویژه پوشاک
محافظ، مشخص گردید که کد آیسیک مرتبط با لباس محافظ در برابر مواد شیمیایی وجود ندارد. بنابراین
در جدول )1 ، )کد آیسیک لباس کار و لباس ایمنی ارائه شده است

2 ـ شماره تعرفه گمرکی
در داد و ستدهای بینالمللی جهت کدبندی کالا در امر صادرات و واردات و مبادلات تجاری و همچنین
تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقهبندی استفاده میشود که عبارت است از طبقهبندی و نامگذاری
براساس بروکسل و طبقهبندی مرکز استاندارد و تجارت بینالمللی. بر همین اساس در مبادلات بازرگانی
خارجی ایران، طبقهبندی بروکسل جهت طبقهبندی کالاها استفاده میشود. پس از بررسی کدهای تعرفه
اختصاص داده شده به کالاها توسط وزارت بازرگانی مشخص شده که در خصوص لباسهای محافظ در برابر
مواد شیمیایی تعرفه اختصاصی در گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و واردات و صادرات آن با
کدهای تعرفه متداول انجام میشود که چند مورد آن در جدول زیر ارائه شده است

3 1ـ ـ شرایط واردات
همانطور که در قسمت قبل مشخص گردید؛ تعرفه مشخصی برای منسوجات و پوشاک محافظ در برابر
مواد شیمیایی وجود ندارد، بنابراین واردات این دسته از محصولات صنعت نساجی با تعرفه البسه متداول
انجام میگیرد که به برخی از آنها در جدول 2 ( )اشاره شده است.با توجه به تعرفه واردات در نظر گرفته شده
برای انواع البسه (100 درصد)، قیمت تمام شده انواع پوشاک وارداتی بسیار افزایش و باید که فرمت مناسبی
برای صنایع تولید کننده پوشاک است .

1ـ4 ـ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بینالمللی )
با توجه به ارتباط مستقیم و کیفیت لباس محافظ در برابر مواد شیمیایی با سلامت انسانها، استاندارد
بودن محصولات تولیدی شرکتهای فعال در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. در کشورهای
پیشرفته مؤسسات و ارگانهای مختلفی در این زمینه فعالیت کردهاند که مهم ترین آنها انجمن آزمایش مواد
(ASTM آمریکا 1
2 ) و انجمن ملی حفاظت از آتشنشانان NFPA(
( آمریکا میباشد. عناویـن چندین
استاندارد ملی و بینالمللی در خصوص منسوجات مقاوم در برابر مواد شیمیایی و لباس ایمنی در جدول زیر
ارائه شده است

++++++++++++++

سوالات آزمون کارشناسی ارشد پیام نور-بیش از 1600 فایل

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد – پیام نور

پکیچ طرح های توجیهی

پکیج هزار و دویست طرح توجیهی کسب و کار


———————————————————————————————–
برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

طرح توجیهی امکان سنجی پوشاک محافظ 45 صفحه
قیمت : 4,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت استفاده از فیلتر شکن در هنگام خرید آنرا خاموش کنید 

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین میتوانید

بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات

انتقاد خود را مطرح کنید 

درخواست طرح خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.