طرح توجیهی امکان سنجی 20/000 تن بیسکوئیت-قند مایع خرما 54 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی 20/000 تن بیسکوئیت-قند مایع خرما 54 صفحه نوع فایل: pdf                           تعداد صفحات :54                               ظرفیت :20000 تن اشتغالزایی : 50 نفر     معرفی محصول بیسکویت … ادامه خواندن طرح توجیهی امکان سنجی 20/000 تن بیسکوئیت-قند مایع خرما 54 صفحه