طرح توجیهی امکان سنجی 20/000 تن خوراک دام از پساب 119 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی 20/000 تن خوراک دام از پساب 119 صفحه نوع فایل :pdf                        تعداد صفحات :119                    ظرفیت :20هزار تن                     اشتغالزایی:17   استفاده از ضایعات در تغذیه … ادامه خواندن طرح توجیهی امکان سنجی 20/000 تن خوراک دام از پساب 119 صفحه