header
با ما تماس بگیرید
شبکه های اجتماعی
براي جستجو، عبارت مورد نظر خود را وارد کنيد
به وب سایت توجیهی خوش آمدید ... امروز : دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

وب سایت توجیهی دات کام این افتخار را دارد که با همکاری جمع بزرگی از مشاورین و مهندسین خبره، طرح های توجیهی مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات بانکی و شروع به فعالیت های اقتصادی را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار داده و مرحله به مرحله تا اخذ تسهیلات بانکی و شروع به کار.... متقاضیان را همراهی نموده است.
راهنما
«تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»

تبلیغات

طراحی و نقاشیکمک به سیلزدگان کشور


50 درصد تخفیف

50 درصد تخفیف

فایل های رایگان توجیهی

سروش

طرح توجیهی امکان سنجی 210/000 عدد در و پنجره-pvc

طرح توجیهی امکان سنجی 210/000 عدد در و پنجره-pvc

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات :67

ظرفیت :210 هزار عدد

اشتغالزایی:68

 

به طور کلی ظرفیت اسمی تولید انواع در و پنجره هـای پـی وی سـی کـه دارای خاصـیت صـرفه جـویی در
مصرف انرژی نیز هستند، در حدود ١۶٠۴۴٧٠ متر مربع در سـال مـیباشـد. از ایـن میـزان حـدود ۵٧۶٠٠٠
مترمربع به عنوان عرضه واقعی این محصول در سال ١٣٨۵ میباشد که این مقـدار مبنـا بـرآورد عرضـه ایـن
محصول طی سالهای آتی خواهد بود.
در خصوص برآورد عرضه برای سالهای آتی، بـه دلیـل نداشـتن رونـد منطقـی در سـوابق تولیـد و عرضـه و
همچنین عدم وجود طرحهای در دست اجرا، نمیتوان محاسبات دقیقی ارایه نمود و فقط میتوان بـه صـورت
فرضی درصدی را به عنوان درصد رشد، به تولید و عرضه اضافه کـرد کـه ایـن درصـد مـیبایـست بـر اسـاس
تجربیات تولید کنندگان و کارشناسان این امر باشد. پس از رایزنیهای فراوان بـا کارشناسـان مـذکور جهـت
برآورد عرضه در و پنجره های پی وی سی در سالهای آتی درصد رشدی معادل ٢٠ درصـد در سـال در نظـر
گرفته شده است که در جدول شماره ١٠ میزان عرضه برآورده شده برای سالهای آتـی بـا توجـه بـه درصـد
رشد آورده شده است.

………………………………..

به دلیل تنوع محصولات پی وی سی و عدم تفکیک سازندگان در و
پنجره های پی وی سی از سایر محصـولات و از سوی دیگری عـدم وجـود در و پنجره پی وی سـی در آمـار
مربوط به محصولات منتخب وزارت صنایع، آمار دقیقی از میزان تولید این محصول طی سالهای گذشـته در
دست نمیباشد.
از طرفی با توجه به جدول شماره ٨ ظرفیت اسمی واحد تولید کننـده در و پنجـره پـی وی سـی ١١۵۴۴٧٠
متر مربع میباشد در صورتی که برای تولید کنندگانی که ظرفیت تولید خـویش را ارائـه ننمـودهانـد (جـدول
شماره ٩ (و یا امکان تماس با آنها فراهم نشده است حداقل ظرفیت تولیدی یعنی حدود ۵٠٠٠٠ متر مربـع را
در نظر بگیریم و از آنجایی که با توجه به جدول شماره (٩ ،(٩ واحـد تولیـدی وجـود دارد کـه ظرفیـت آنهـا
مشخص نمیباشد، لذا میـزان ۴۵٠٠٠٠ متر مربع میتوان به عدد فـوق اضـافه نمـود. بنـابر ایـن میـزان کـل
ظرفیت اسمی این واحدها ١۶٠۴۴٧٠ متر مربع در سال میباشد.
از آنجایی که معمولاٌ واحـدهای موجود در کشـور قادر به تولیـد بـا ظــرفیت اسـمی خـود نمـیباشـند، لـذا
میبایست درصد تولید واقعی واحد را با توجه بـه نظـر کارشناسـان تخمـین زد. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه
اطلاعات به دست آمده واحدهای تولیدی ذکر شده درصد عمدهای از ظرفیت خود را برای تولیـد محـصولاتی
از قبیل پانلها و شیتهـایی از جـنس پـی وی سـی اختـصاص دادهانـد و تمـامی ایـن ظرفیـت ذکـر شـده
(١۶٠۴۴٧٠ مترمربع) اختصاص بـه تولیـد در و پنجـره هـای دو جـداره پـی وی سـی نـدارد. از ایـن رو بـا
تماسهای برقرار شده با کارشناسان شرکت های متعدد به خصوص شرکت اورامان (یکی از بزرگتـرین تولیـد
کنندگان محصولات پی وی سی)، آنان بر این عقیده هستند که حدود ٣۶ درصـد ظرفیـت اسـمی واحـدهای
تولیدی موجود در کشور در سال ١٣٨۵ به تولید در و پنجره پی وی سی اختـصاص داشـته کـه بـا توجـه بـه
میزان کل ظرفیت اسمی، میـزان تولید داخل در و پنجره های پی وی سـی در سـال ١٣٨۵ حـدود ۵٧۶٠٠٠
متر مربع میباشد.

 

طرح توجیهی امکان سنجی 210/000 عدد در و پنجره-pvc
قیمت : 3,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید
شما اولین نفری هستید که در این مورد دیدگاهی بیان می کنید ارسال دیدگاه


 سفارش طرح توجیهی
مزایای نگارش طرح توجیهی 1398 در این سایت >>>>> >تجربه ۲۰ سال کار کارشناسی در حوزه های اعتباری و بانکی (پشتیبان تحربی طرح ) می باشد *در زمینه( وثایق بانکی )مشاوره های لازم ارائه میگردد* تا ۶ ماه پشتیبانی انجام اصلاحات طرح توجیهی گارانتی دارد* ضمیمه نرم افزار کامفار که پیشرفته ترین نرم افزار تخصصی تجزیه و تحلیل طرح توجیهی میباشد و برخی از بانکها هم آن را لارم می دانند انجام میشود * طرح توجیهی بسته به پروژه(ساده)در حجم 25-35 صفحه و (تفصیلی) در حجم ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه تدوین میشود *در صورت پرداخت یک سوم هزینه ، کار نگارش طرح استارت خواهد خورد *نگارش طرح از 24 ساعت الی 2 هفته بسته به پروژه مورد نظر زمان می برد *سایت توجیهی دات کام - www.tojihi.com