طرح توجیهی امکان سنجی 650/000 متر پارچه رو مبلی صندلی خودرو

پارچه صندلی خودرو


طرح توجیهی امکان سنجی 650/000 متر پارچه رو مبلی صندلی خودرو

نوع فایل :pdf                  تعداد صفحات : 56                     ظرفیت : 650 هزار متر                      اشتغالزایی:15 نفر

 

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

   

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

 

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 

*****

     

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان

دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

 

در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی آنالیز قرار گرفته نتایج حاصـل
از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
جهت بررسیهای بیشتر از دی ماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این مهندسین مشاور بـا توجـه
به ویژگیهای محصول که از سوی آن شرکت تعریف شده به تهیه امکانسنج مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است.
این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طـرح مـدنظر قـرار گیـرد همچـون میـزان
سرمایهگذاری لازم، برآورد هزینههای تاسیسات ماشینآلات چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام بـه تهیـه تـدوین
دستورالعمل نمود که مطالعـه ایـن دسـتورالعمل مـیتوانـد سـرمایه گـذار محتـرم را در چگـونگی محاسـبات مـالی
بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده در
ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگ تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده در
نهایت ظرفیت های اقتصادی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن
سرمایهگذران بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصاد با دید باز مسیرشفاف
در حد مطالعات امکان سنجی مقدماتی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که گزارش حاضر صرفا جهت برآورد نیاز بازار
میزان سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای طرح مطابق با شرح خدمات ارائه شده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی
استان قم تدوین گردیده جهت بررسی در آن شرکت اعتبار داشته در غیر اینصورت از اعتبار ساقط است.
در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پارچه رومبل جهت روکش صندل خودرو
میباشد بر اساس مطالعات این مشاور بررسی بازار محصول مورد بررسی در این طرح کلیه نیاز داخل از طریق
واحدهای تولیدکننده تامین میشود با بررسی های به عمل آمده واحدهای تولیدی فعال قابلیت افزایش ظرفیت
تولیدات خود را متناسب با افزایش تقاضای این محصول دارا می باشند با توجه به حضور شرکت های بزرگ
تولیدکننده, واحدهای جدید جهت فروش محصولات خود با چالش مواجه می باشند.
با توجه به نتایج حاصله از موازنه ظرفیت تولید تقاضای داخل چنین به نظر میرسد که از سال ١٣٩١ بازار کشور با
مازاد این محصول مواجه خواهد شد ایجاد واحدهای جدید در شرایط کنونی توجیه پذیر نمیباشد. نتیجه بدست
آمده به دلیل به بهره برداری رسیدن طرحهای در مرحله اجرا می باشد که در سالهای اخیر جواز تاسیس دریافت
نموده در مرحله ساخت می باشند. لازم به ذکر است که در جمع بندی وضعیت بازار تولید روکش خودرو طی سنوات
آتی بررسی شده این درحالی است که روکش خودروهای موجود در بازار ایران غالبا چرمی یا چرمی پارچه ای
می باشد شاید درصد کمی از این محصول از پارچه تهیه گردد. با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی در کشور،
افزایش هزینه تامین مواد اولیه در مقایسه با قیمت فروش منسوجات، واردات بسیار زیاد منسوجات خارجی به خصوص
چینی بالا بودن قیمت فروش منسوجات داخلی در مقایسه با منسوجات وارداتی از امکان رقابت واحدهای تولیدکننده
در حال حاضر بسیار کاسته شده بسیاری از آنها از ادامه فعالیت در این عرصه بازمانده اند لذا با وجود شرایط کنونی
به سرمایه گذاران محترم، سرمایه گذاری در این بخش توصیه نمی گردد. از سویی دیگر در شرا فعل امکان صادرات

برا محصول وجود نداشته هرچند که ران در سال ان دور در زمره صاحبان بزرگ صنعت نساجی در جهان به
شمار می آمد. در نها امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشور بشمار آید.

معرفی محصول

منسوجاتی که جهت مصارف معمول یا زیبایی بکار نمی روند بلکه به دلیل عملکرد خاص ویژگیهای فنی خود برای
سایر مصارف بکار گرفته می شوند با عنوان منسوجات فنی شناخته می شوند که در گزارش انجمن دیوید ریحبای،
تعداد ١۵٠ محصول نهایی منسوجات فنی در مورد ٢١٠ کشور مختلف بررسی شده که چهار نوع مختل انواع روکش
نیز در این میان قرار دارند[ ]. با استناد به این مقاله ١۵٠ کاربرد محصولات ارائه شده به دوازده گروه عمده تقسیم
بندی شده که یکی از آنها منسوجات مورد استفاده در صنعت حمل نقل می باشد. این منسوجات شامل محصولات
بکار رفته در ساختار وسایل حمل نقل تزئینات داخلی آنها است. از جمله محصولات بکار رفته در خورو، روکش
صندلی خودرو می باشد که پارچه تولیدی جهت تولید روکش محصول مورد مطالعه در این طرح می باشد.

………………

این محصول به عنوان کالای واسطه ای جهت تولید روکش صندلی خودرو می باشد روکش از جمله قطعات تزئینی
در داخل خودرو جهت افزایش راحتی سرنشینان تعبیه شدهاند. ساختار صندل از سه بخش اصلی اسکلت، فوم
روکش صندلی تشکیل شده است. عاملی که فضای داخلی خودرو را زیبا، عالی مجلل می سازد غالبا روکش ها
می باشد بخصوص زمانی که طراحی پارچه روکش بطور هنرمندانه انجام پذیرد. بسته به کلاس خودرو، مواد متفاوتی
میتوانند در روکش صندلی بکار روند از جمله پارچه، چرم طبیعی، چرم مصنوعی چرم اسپری شده پلی اورتان که
محصول مورد مطالعه در این طرح پارچه رومبلی جهت تولید روکش صندلی پارچه ای می باشد.

بررسی کالاهای جایگزین تجزیه تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

هیچ شکی نیست که صندلی تاثیرگذارتری بخش از قسمتهای تریم در ماشین می باشد از آنجائیکه نقش های مهم
عوامل کاربردی زیادی برای صندلی تعریف شده است بدین لحاظ همواره در کانون توجه طراحان سازندگان خودرو
قرار دارد. برخی از این عوامل مهم عبارتند از ایمنی، راحتی زیبایی. در بحث ایمنی صندلی خودرو شاید روکش نقش
مستقیمی ایفا ننماید اما دو عامل راحتی زیبایی به طور مستقیم موثر می باشند.
در عامل راحتی, جنس پارچه کیفیت ساخت، نقش بسیار مهمی ایفاء می نماید. این دو نکته بسیار مهم می باش
چرا که به طور ناخودآگاه بر روی ذهن احساس سرنشینان تاثیر گذاشت ممکن است موجب نارضایتی سرنشینان
گردد امروزه مسئله راحتی بوسیله دانش Ergonomy در مرحله طراحی، اسکلت فلزی صندلی، فوم کفی فوم پشتی
حل شده است. از سویی دیگر مطمئنا فضایی زیبا شیک در خودرو که مهمترین بخش آنرا صندلی تشکی می دهد
اگر صندلی ها با خصوصیات ذکر شده ساخته شده باشند احساس رضایت آسایش خاصی را به سرنشینان منتقل
می سازد.

===============================

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟

——————————————
در صورت تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید
لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید
شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253
www.tojihi.com
https://sapp.ir/tojihi.com

 

 

طرح توجیهی امکان سنجی 650/000 متر پارچه رو مبلی صندلی خودرو
قیمت : 8,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت استفاده از فیلتر شکن در هنگام خرید آنرا خاموش کنید 

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین میتوانید

بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان

لطفاً یک راه ارتباطی - ایمیل - پیامک- تلگرام با خرید خود ارسال کنید

تا در صورت هرگونه مشکل یا نقص در فایل بتوانیم ارسال کنیم

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 
گارانتی محصولات
گارانتی محصولات
 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات

انتقاد خود را مطرح کنید 

درخواست طرح خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.