طرح توجیهی امکان سنجی بازیافت 1000 تن ضایعات ظروف پلاستیکی 

ضایعات ظروف پلاستیکی


طرح توجیهی امکان سنجی بازیافت 1000 تن ضایعات ظروف پلاستیکی

نوع فایل: pdf           تعداد صفحات :51            ظرفیت :1000 تن                   اشتغالزایی : 24 نفر

 

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

بازیافت با یک شعار اساسی آغاز می شود مبنی بر اینکه «اجازه ندهید زبالـه هایتـان بـه مـواد زائـد
تبدیل شود». برای تحقق این امر چه باید کرد و چگونه می توان حجم زباله را کاهش داد؟
یکی از مهمترین ارکان مدیریت محیط زیست،
مدیریت مواد زائد جامد است که عدم توجه بـه
آن باعث به وجود آمدن زیانهای اقتـصادی، از
بــین رفــتن منــابع و آلــودگی محــیط زیــست
مـیشـود. براسـاس آمارهـای موجـود روزانـه
حدود 5/3 میلیون تن زباله در سراسر دنیا
تولید میشود که سهم کشور ما در تولید آن حدود 40 هزار تن در روز است. پلاسـتیک نیـز
یکی از مواد قابل بازیافت در زبالههای شهری است که در چنـد دهـه گذشـته مـصرف و کـاربرد آن
ازدیاد یافته است ، استفاده از تجربیات شهرهای پرجمعیت دنیا که موفقیـت هـای قابـل تـوجهی در
زمینه مدیریت شهری داشتهاند، میتواند راهگشای برنامهریزان و مدیران کلانشهرهای کشورهای در
حال توسعه باشـد. نسبت پلاستیکهای تولیدی در ایران بیش از 177 هزار تن تخمـین زده

ضایعات ظروف پلاستیکی
میشود که این رقم معادل حدود500 تن در روز است.
پلاستیکها به دستههای گوناگون تقسیم میشـوند و مـیتواننـد بـه شـکل فـیلم یـا فیبـر باشـند .
معمولا به پلاستیکها برای بهبود کارآیی یا از لحاظ اقتصادی ترکیبات آلی یا پلیمر اضافه می شـود.
پلاستیکها را براساس ساختار پلیمری، خصوصیات حرارتـی، تـراکم پـذیری و تغییـرات
دمایی بلور تقسیمبندی میکنند. بررسیها نشان میدهد پلیاتیلن ترفتـالات یکـی از ترکیبـات
پرکاربرد پلاستیک است و در بطریها و ظروف نگهداری مواد به کار میرود

در سالهای اخیر استفاده از پلاستیکهـای خودتخریـب
حائز اهمیت شده که از سال1998 وارد بازار مصرف شده است. بازیافت پلاستیکها نقش مهمی در
کاهش انتشار گاز دیاکسید کربن دارد. نتایج تحقیقات انجام گرفته بر روی چرخه زیـست محیطـی
مواد مختلف نشان میدهد که مقدار دیاکسید کربن ناشی از بازیافت هر تن پلاسـتیک در مقایـسه
با سایر روشهای دفع زبالهها از جمله دفن در محلهای دفن یا بازیافت انرژی، 5/1 تا 2 تـن کمتـر
است. این موضوع با توجه به افزایش میزان مصرف لوازم مصرفی در منازل و میزان بازیافت ضـایعات
از 19 درصد به 50 درصد در سال 2020 حائز اهمیت فراوان اسـت.کـشورهای اروپـایی و امریکـایی
طیف وسیعی از محصولات را روانه بازار مصرف میکنند، که در آنها به نحوی مواد پلاستیکی مصرف
میشود. در سالهای اخیر توجه کشورها به تولید پلاستیکهای قابل بازیافت جلب شده و در صنایع
اقداماتی جهت مصرف کمتر پلاستیکها و استفاده مجدد از آنها صورت گرفته که در صنایعی ماننـد
خودروسازی حائز اهمیت استراتژیهایی نظیر جایگزین کردن فرآیندهای تولیدی و عدم اسـتفاده از
پلاستیکهای غیرقابل بازیافت، یکی از مهمترین اهداف دولتها در مدیریت مواد زائد جامـد اسـت.
مهمترین فاکتور قابل توجه در مورد پلاستیکها عدم تجزیه آنها در محیط توسط باکتریهاسـت. در
کشورهای پیشرفته، میدان عمل بازیافت با افزایش میزان مصرف پلاستیک ها توسـط مـصرفکننـده
افزایش مییابد. بررسیها نشان میدهد، از یک تن پلاستیک میتوان بیش از 20 هـزار بطـری
پلاستیکی به دست آورد و تخمین زده می شود که 100 میلیون تن پلاستیک در سال تولید
میشود.به طور متوسط اروپاییان 36 کیلوگرم پلاستیک را در سال تولید می کننـد کـه 4
درصد روغنهای مصرفی در اروپا برای تولید پلاستیک مصرف مـیشـود کـه میـزان 64
درصد پلاستیکهای ناشی از فاضلابها قابل بازیافت هستند درکل میـزان 42 درصـد از
پلاستیکها از مجموع کل پلاستیکها در صنایع بستهبندی استفاده میشود.

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا برای شما ارسال گردد

کلیه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

https://sapp.ir/tojihi.com

https://telegram.me/tojihi_com

سابقه سایت از سال 1390

 

طرح توجیهی امکان سنجی بازیافت 1000 تن ضایعات ظروف پلاستیکی 
قیمت : 7,500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات درخواست خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

2 دیدگاه برای “طرح توجیهی امکان سنجی بازیافت 1000 تن ضایعات ظروف پلاستیکی 

  1. مجتبی قدیمی یاری گفته:

    سلام جناب بنده فایل طرح توجیهی بازیافت پلی اتیلن،پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات را می خواهم لطف کنید به این شماره ارسال بفرمایید مجتبی قدیمی یاری تلگرام و واتساپ 09909757326

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.