طرح توجیهی امکان سنجی 750 تن پله و نرده آماده ساختمان 63 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی 750 تن پله و نرده آماده ساختمان 63 صفحه

 

 

دریافت رایگان خلاصه طرح توجیهی آماده و قدیمی در کانال تلگرام

 

   امکان دانلود رایگان 170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

از طریق گروه تلگرامی توجیهی دات کام

مخصوص خریداران طرح توجیهی

خرید راهنمای 170 صفحه ای - 77 صفحه word 

شماره های پاسخگویی کلیک کنید

*****

 

*****

برای خرید محصول فیزیکی(مرتبط با این طرح توجیهی)

به شماره 9386564003 فقط از طریق پیامک  و  تلگرام

پیام ارسال ودرخواست خود را ثبت کنید

یادآوری : این شماره برای طرح توجیهی نیست 

ودر این مورد پاسخگو نمی باشد

 

*****

جهت طرح توجیهی فقط با شماره 02155544980 - 09126264253  تماس بگیرید 

*****

 

امکان تبدیل فایل pdf  به word بدون تبدیل جداول

هر چهار صفحه 1000 تومان 

آموزش تبدیل فایل pdf به word

 12 صفحه رایگان است  -  دانلود نمونه  

 

 درخواست و دریافت در کانال تلگرام  

 

*****

   

 

لطفاً در خرید خود دکمه تکمیل فرایند خرید را نیز کلیک کنید

تکمیل خرید

 مناسبت 

سروش

open pdf

پاسخگویی

*****

1مهندس-خلیلیان

برای مشاهده شرایط دریافت طرح توجیهی به روز و اختصاصی کلیک کنید

 

گروه توجیهی دات کام در تلگرام

 

 «امکان دانلود این فایل و پرداخت کارت به کارت  لطفاً کلیک کنید »

*****

   

دریافت کامل و رایگان 

این طرح توجیهی در روز های پنجشنبه و جمعه

 برای دانشجویان گرامی ارائه میشود- هر دانشجو تنها یک بار

جهت این کار لازم است فقط

در بخش نظرات پایین همین صفحه متن درخواست خود را

بصورت دقیق و کامل همراه رشته تحصیلی

و ID پیام رسان سروش یا تلگرام خود ثبت  و ارسال نمائید

 

*****

 

پاسخگویی

     

شما میتوانید خلاصه این فایل یا طرح های زیر 10 صفحه را رایگان دریافت نمائید

جهت این کار زیر همین صفحه درخواست خود را به همراه آیدی تلگرامتان  بنویسید

یا هزینه طرح های بالای 10 صفحه را پرداخت و بصورت کامل دانلود نمایید

 

جستجو

1399-10-18 12:16:46 +03:30

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 63

ظرفیت : 750 تن

اشتغالزایی: 31 نفر

 

pelle-narde

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی اسـت کـه قبـل از اجـرای طـرحهـای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز
قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولیـد پلـه و نـرده آمـاده سـاختمان مـیباشـد. ایـن
مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متـدولوژی فـوق ، ابتـدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صـورت خواهـد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیـز
شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مـورد نیـاز بـرای اجـرای طـرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات
مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید
است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد

رئوس مطالب
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3(
2-1 -شماره تعرفه گمرکی
3-1 -شرایط واردات
4-1 -بررسی و ارائه استاندارد استاندارد
5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
7-1 -بررسی کالاهای جایگزین جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
8-1 -بررسی اهمیت استراتژیکی استراتژیکی کالا در دنیای امروز
9-1 -کشورهای کشورهای عمده تولیدکننده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
10-1 -معرفی شرایط صادرات

1 – 1 – نام و کد محصول (آیسیک 3 (
محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع پله و نرده آمـاده سـاختمان مـیباشـد. ایـن محـصولات در
قسمت های داخلی ساختمان ها به عنوان دکور ، حفاظ و غیره کاربرد دارند.
با گسترش صنعت ساختمان سازی و ایجاد وضعیت تولید انبوه در آن ، سرعت سـاخت و سـاز و در
عین حال حفظ کیفیت در آن ، یکی از اصول بسیار مهم در این صنعت تلقی می گردد . امـروزه یکـی از
عوامل مهم در قیمت تمام شده یک ساختمان را می توان سرعت اجرا نام برد . به عنوان مثال ساختمانی
که در یک سال ساخت آن تکمیل گردد مسلما دارای قیمت تمام شده کمتر از همان ساختمان است کـه
در 18 ماه ساخت آن به پایان رسد . از طرف دیگـر وجـود تـورم شـدید در ایـن صـنعت کـه همـواره
گریبانگیر تولید کنندگان ساختمان است ، سبب می گردد که سیاست گذاری برای کاهش هر چه بیشتر
زمان اجرا یکی از امور اصلی سرمایه گذاران قرار گیرد .
با توجه بر شرایط ذکر شده در سالهای گذشته تولید مواد ، مصالح ، تجهیزات و ادوات مورد اسـتفاده
در این صنعت بصورت آماده نصب از گسترش بسیار خوبی برخوردار گردیده است . دیوارهـای آمـاده ،
درب و پنجره آماده ، اسکلت پیچ و مهره ای آماده و در نهایت پله و نرده آماده نصب که موضوع طرح
حاضر است ، از جمله اقدامات انجام شده در این باب است بطوریکـه در کلیـه مـوارد فـوق بـر خـلاف
سالهای دور که ساخت آنها در محل ساختمان مورد استفاده و یا در کارگاه های کوچک سـنتی صـورت

می گرفت ، تجهیزات فوق در کارخانه های صنعتی تولید و آماده مصرف باقی می ماند و لذا با سـفارش
خریدار ، تجهیز به محل ساختمان وی منتقل و در محل مورد نظر نصب می گردد .
پله و نرده آماده ساختمان یکی از ادواتی هستند که در بسیاری از ساختمان ها برای حفاظ ، تردد بین
طبقات ، دکور و غیره مورد استفاده قرار می گیرد .

این ادوات در اندازه ، مدل و جنس های مختلف ساخته و آماده می گردند و لذا با مراجعه مـشتری ،
امکان تحویل آن در حداقل زمان وجود دارد .

طرح تولید پله و نرده آماده ساختمان صفحه 5
انواع پله و نرده آماده
پله و نرده ها در قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند که لازم است بر حـسب
محل استفاده ادوات مناسب آن طراحی و تولید گـردد . از طـرف دیگـر مالکـان و یـا تولیـد کننـدگان
ساختمان بر اساس سلیقه و ارزش منطقه ای ساختمان ، متقاضی ادوات با کیفیت ، نمای ظـاهر و کـارائی
متفاوتی می باشند .
بنابر این طبقه بندی این ادوات بصورت زیر انجام می گیرد .

کلیه انواع مختلف پله و نرده آماده ساختمان دارای کد آیسیک واحد در طبقه بندی وزارت صـنایع
و معادن بوده و این کد 28111175 میباشد.
2 – 1 –شماره تعرفه گمرکی
با مراجعه به مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده است کـه محـصولات
مورد مطالعه شماره تعرفه گمرکی مستقلی نداشته و در قالب انـواع مـصنوعات سـاخته شـده از آهـن و
فولاد طبقه بندی گردیده است و با توجه به اینکه در این گروه بسیاری از مـصنوعات مـشابه قـرار مـی
گیرد لذا نمی توان برآوردی از سهم پله و نرده آماده در این گروه انجام داد . لیکن در اینجا لازم به ذکر
است که انواع وارداتی این محصولات در بازار مشاهده شده است .
3-1 -شرایط واردات
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـانی و بررسـی در گـروه محـصولات و
مصنوعات از آهن و فولاد و همچنین سایر فلزات ، نتیجهگیری شده است که محـدودیت خاصـی بـرای
واردات محصولات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی که 40 – 55 درصد است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.

++++++++++++++
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد – پیام نور

پکیچ طرح های توجیهی

پکیج هزار و دویست طرح توجیهی کسب و کار


———————————————————————————————–
برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

طرح توجیهی امکان سنجی 750 تن پله و نرده آماده ساختمان 63 صفحه
قیمت : 4,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

سوال و درخواست

در صورت استفاده از فیلتر شکن در هنگام خرید آنرا خاموش کنید 

خرید

170 صفحه راهنما  نیز جزوخرید شماست برای دریافت از طریق تلگرام کلیک کنید

در صورت داشتن مشکل در خرید آنلاین میتوانید

بصورت کارت به کارت خرید کنید 

* اگر سوالی و یا درخواست خلاصه این طرح را دارید

کافیست در پایین همین صفحه  آنرا ثبت وارسال کنید

1399-6-26 13:47:35 +04:30

جهت تسریع در پاسخگویی از طریق سایت ، تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید

پشتیبانی سریع و آسان  

 فایلهای pdf را با گوگل کروم باز کنید .

در صورت داشتن هرگونه مشکل در مشاهده فایل از طریق منوی بالای سایت روی

پشتیبانی کلیک و فونتهای لازم را نصب کنید تا مشکلتان برطرف شود

 گروه توجیهی دات کام                                                                           فایل های رایگان طرح توجیهی در سروش

دانلود رایگان کتاب طرح توجیهی

 

گارانتی محصولات

 

ده ها طرح توجیهی رایگان

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت تاسیس کارگاه - کارخانه - کشاورزی و ....

طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و وام بانکی کسب وکار

پاسخگویی

****

 « امکان دانلود این فایل با پرداخت کارت به کارت »« کلیک کنید »

****

در بخش نظرات

انتقاد خود را مطرح کنید 

درخواست طرح خود را بصورت دقیق و کامل

همراه ID پیام رسان سروش یا تلگرام ثبت  و ارسال نمائید 

1399-9-12 20:19:38 +03:30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.