طرح توجیهی امکان سنجی بازیافت شیشه 400 تن -105 صفحهطرح توجیهی امکان سنجی بازیافت شیشه 400 تن -105 صفحه نوع فایل: pdf تعداد صفحات :105 صفحه ظرفیت :400 تن اشتغالزایی : 26 نفر کمک به سیلزدگان سیستان و بلوچستان از این تاریخ 29/10/98 تا پایان سال 98 کلیه درآمدهای سایت برای سیلزدگان سیستان و بلوچستان هزینه خواهد شد – مستندات نیز ارائه میگردد ************ … ادامه خواندن طرح توجیهی امکان سنجی بازیافت شیشه 400 تن -105 صفحه