پکیج 800 طرح توجیهی کسب و کار

پکیج 800 طرح توجیهی کسب و کار فقط 140 هزار تومان   ردیف فایل عنوان تعداد صفحه 1  طرح توجیهی،امکان سنجی ابزار سایش 47 صفحه 2  طرح توجیهی،امکان سنجی ابزار صیادی 67 صفحه 3  طرح توجیهی،امکان سنجی اتانول- الکل طبی 63 صفحه 4  طرح توجیهی،امکان سنجی اتومات راهنما 49 صفحه 5  طرح توجیهی،امکان سنجی اجزای … ادامه خواندن پکیج 800 طرح توجیهی کسب و کار