بایگانی ماه: تیر 1391

طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

موضوع طرح : خدمات مشاوره مهندسی محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور دوره بازگشت سرمایه: ٢ سال توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود اتکایی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی کشور محسوب می شود که دستیابی به آن جز از طریق به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی  […]

چکیده طرح مونتاژ بردهای الکترونیکی

چکیده طرح مونتاژ بردهای الکترونیکی

چکیده طرح لاک غلط گیر قلمی

چکیده طرح لاک غلط گیر قلمی   (مایع تصحیح کننده) پس از اختراع خودکار، مردم مجبور بودند هنگام نوشتن بسیار دقت کنند تا اشتباهی رخ ندهد و نیازی به تصحیح نباشد. اگر به تصحیح احتیاجی بود، باید با پاک کن مخصوص جوهر پاکش می کردند. این نوع پاک کن ترکیبی از ماده سنگی نرم شده […]

چکیده طرح خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده طرح خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده طرح خدمات مسافرتی

چکیده طرح خدمات مسافرتی و جهانگردی