بایگانی ماه: دی 1392

تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیک

بسته-بندی

دانلود طرح توجیهی تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیک

طرح توجیهی تولید آچار فرانسه

آچار-فرانسه

دانلود طرح توجیهی تولید آچار فرانسه