بایگانی ماه: مهر 1393

طرح توجیهی رنگ غذایی بتاکاروتن

color

طرح توجیهی تولید رنگ خوراکی از بتاکارتن

طرح توجیهی شکر شیرینی پزی

شکر-شیرینی-پزی

طرح توجیهی و امکان سنجی تولید شکر شیرینی پزی