بایگانی ماه: اسفند 1396

طرح توجیهی تولید استاتور

طرح توجیهی تولید استاتور   نام محصول استاتور ظرفیت 126000 عدد مرجع صادر کننده مجوز وزارت تعاون تعداد کارکنان 27 نفر تعداد شیفت و روز کاری 1 شیفت مساحت زمین 1600 متر مربع مساحت زیر بنا 462 متر مربع هزینه های ثابت طرح (میلیون ریال) زمین 1600 ساختمان و محوطه سازی 1440 تاسیسات و تجهیزات […]

طرح ترافیک|شرایط دریافت

طرح ترافیک|شرایط دریافت به اطلاع کلیه متقاضیان طرح ترافیک می رساند ثبت نام طرح ترافیک 1397 از 26 اسفند 1396 آغاز گردید. متقاضیان جهت ثبت نام می بایست به نشانی اینترنتی: https://my.tehran.ir مراجعه نمایند. تذکر مهم : مسئولیت ثبت اشتباه پلاک خودرو و عدم تصحیح آن تا قبل از زمان شروع مجوز ، برعهده متقاضی بوده و این […]

توجیهی بسته بندی (5000 تن خرما)

توجیهی بسته بندی (5000 تن خرما)   نوع فایل:word pdf + تعداد صفحات :16 ظرفیت :5000 تن اشتغالزایی : 27           محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور بویژه استان‌های جنوبی   سرمایه گذاری کـل: 5/2494 میلیون ریال   سهم آورده متقاضی: 5/254 میلیون ریال   سهم تسهیلات: 2240 میلیون […]

درگاه های پرداخت وجه

درگاه های پرداخت وجه سایت واسط پردانو       بانک ملی و سامان – سداد درگاه پارسیان بانک صادرات درگاه آپ درگاه پرداخت نوین بانک ایران کیش

طرح توجیهی گالوانیزاسیون قطعات گرم فولادی

طرح توجیهی گالوانیزاسیون قطعات گرم فولادی   ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح :ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﮔﺮم ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﮔﺮم ﻗﻄﻌﺎتﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﻔﺮ ده : ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح (رﻳﺎل ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ) ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 7471/714 : ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح 4110/79 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ 2281 : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در آﻣﺪﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ : 16000 531/1 : […]