بایگانی روز: 27 مهر 1399

طرح شغلی راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

فیزیو تراپی

طرح شغلی راه اندازی مرکز فیزیوتراپی نوع فایل: pdf –                    تعداد صفحات :3 –                            اشتغالزایی : 5 نفر طرح توجیهی تجهیزات ورزشی فیزیو تراپی 1000 دستگاه 51 صفحه ماده 1- فیزیوتراپی یکی از رشته های […]

دانلود طرح توجیهی تولید لبنیات- 3650 تن-129 صفحه

تولید لبنیات

دانلود طرح توجیهی تولید لبنیات- 3650 تن-129 صفحه نوع : دو فایل                                                         pdfصفحات : 81+48                   ظرفیت : 2000 ، 1500 […]

دانلود طرح توجیهی 8000 تن فویل آلومینیومی

طرح توجیهی فویل آلومینیومی

دانلود طرح توجیهی 8000 تن فویل آلومینیومی نوع فایل : pdf               تعداد صفحات :  55 صفحه             ظرفیت : 8 هزار تن در سال               اشتغال زایی : 33 نفر   معرفی محصول وضعیت عرضه و تقاضا شرح فرآیند و […]

طرح توجیهی گیاه داروئی آنغوزه-58 صفحه pdf

طرح توجیهی گیاه داروئی آنغوزه-58 صفحه pdf (بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم) نوع فایل :دو فایل pdf  و یک فایل word   گیاه آنغوزه از ارزش اقتصـادی بـالایی برخـوردار اسـت و در بـازار جهـانی به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس به قیمت مناسبی به فـروش مـی رسـد و بـا ایجاد صنایع تبدیلی ارزش […]

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 1000 تن کود از پساب کارخانه الکل 75 صفحه

کود از پساب

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 1000 تن کود از پساب کارخانه الکل 75 صفحه نوع فایل :pdf                         تعداد صفحات : 75                          ظرفیت : 1000 تن الکل را نخستین بار ابوبکر محمد بن زکریای […]