بایگانی روز: 23 آبان 1399

طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده

احداث استخر سر پوشیده- estakhr

طرح توجیهی احداث استخر سرپوشیده نوع فایل :pdf                    تعداد صفحات : 17                       اشتغالزایی: 9   سرمایه گذاری کـل /۵ :٩۵۴ میلیون ریال سهم آورده متقاضی /۵ :١٠۴ میلیون ریال سهم تسهیلات: ٨۵٠ میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: […]