بایگانی روز: 3 آذر 1399

طرح توجیهی تولید 4000 تن منسوجات نبافته

طرح توجیهی تولید 4000 تن منسوجات نبافته نوع فایل :pdf                  تعداد صفحات :57                      ظرفیت :4000 تن                 اشتغالزایی:20 سال :1387 طبق گزارشات انجمن بین المللی منسوجات بی بافت و صنایع مرتبط (EDANA ،(رشد […]