بایگانی روز: 7 آذر 1399

دانلود طرح امکان سنجی طرح تولید 1000 تن ماکارونی در سال

دانلود طرح توجیهی تولید مارکارونی

دانلود طرح امکان سنجی طرح تولید 1000 تن ماکارونی در سال نوع فایل: pdf                        تعداد صفحات: 20                        ظرفیت : هزار تن                     اشتغالزایی: 14   هرکیلو از […]

دانلود طرح توجیهی بردهای الکترونیکی-750/000 برد

دانلود طرح توجیهی برد الکتریکی

دانلود طرح توجیهی بردهای الکترونیکی-750/000 برد نوع فایل : pdf  –  صفحات : 16  –  ظرفیت : 750,000 برد درسال  –  تعداد شاغلین : 16 نفر     مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری کل طرح : 9570 سرمایه گذاری ثابت : 8900 سرمایه در گردش : 500 در آمد سالیانه: 7500 سود ویژه […]