بایگانی روز: 26 دی 1399

طرح توجیهی تولید 400 تن پفک نمکی

طرح توجیهی تولید پفک نمکی

طرح توجیهی تولید 400 تن پفک نمکی-word نوع فایل :word 1     +    2 pdf       صفحات : 14       ظرفیت : ۴٠٠ تن در سال میزان اشتغالزایی : یازده نفر ضمن اینکه با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که […]