بایگانی روز: 27 دی 1399

طرح توجیهی گیاه داروئی آنغوزه

طرح توجیهی گیاه دارویی آنغوزه

طرح توجیهی گیاه داروئی آنغوزه-58 صفحه pdf نوع فایل :دو فایل pdf صفحات 58                و یک فایل word صفحات 9   گیاه آنغوزه از ارزش اقتصـادی بـالایی برخـوردار اسـت و در بـازار جهـانی به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس به قیمت مناسبی به فـروش مـی رسـد و بـا […]