بایگانی روز: 30 دی 1399

طرح امکان سنجی تولید 800/000 تخته پتو

طرح توجیهی امکان سنجی تولید پتو

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 800/000 تخته پتو نوع فایل :pdf   تعداد صفحات : 53    ظرفیت : 800 هزار تخته    اشتغالزایی: 161 نفر   ١ـ معرفی محصول در گذشته پتو از الیاف طبیعی تهیه م یشد که الیاف آن شامل پشم، پنبه یا به صورت مخلوط این دو لیـف با درصدهای متفاوت بود . البته در […]