بایگانی روز: 11 بهمن 1399

طرح امکانسنجی تولید 12/000 تن کنسانتره منگنز -4000 تن فرومنگنز

کنسانتره منگنز

طرح امکانسنجی تولید 12/000 تن کنسانتره منگنز -4000 تن فرومنگنز نوع فایل :pdf               تعداد صفحات : 45                    ظرفیت : 16000 تن                اشتغالزایی: 50نفر                سال : 90   دانلود رایگان […]

دانلود طرح توجیهی گاز سوز کردن خودرو 110 صفحه

دانلود طرح توجیهی گاز سوز کردن خودرو

دانلود طرح توجیهی گاز سوز کردن خودرو 110 صفحه نوع فایل : pdf     صفحات : 110 میته استاندارد سازی اروپاCENگاز طبیعی فشرده شدهCNGمونوکسید کربنCOفهرستی از آلودگیهای هوای اروپاست که بخشی از برنامه کاری CORINE شورای وزیران اروپا در سال 1985 را تشکیل می‌دهد. هدف از CORINEAIR ارائه فهرست سازگار و شفافی برای اروپا در […]