بایگانی برچسب: آسیبهای اینترنت

نظارت دقیق بر فعالیت آنلاین کودکان داشته باشیم

نظارت دقیق بر فعالیت آنلاین کودکان داشته باشیم جستجوی اینترنت و تصاویر مستهجن سعی شود از اطلاعات آفلاین سایتها استفاده شود . هرگونه جستجویی را خود انجام داده و در استفاده از سایتها مراقب آنان باشید . تا کودکانتان از خطرات آن در امان بمانند . مراقبت از هویت کودکان کودکان باید بدانند که اطلاعاتی […]