بایگانی برچسب: آموزش رایگان زبان اردو

دروس رایگان زبان اردو

دروس رایگان زبان اردو درس 1شروع: سلام   درس 2شروع: من کمی … صحبت می کنم   درس 3شروع: آهسته تر صحبت کنید   درس 4شروع: لطفاً و با تشکر از شما   درس 5شروع: ضمایر   درس 6شروع: سوالات کوتاه   درس 7شروع: من … هستم   درس 8شروع: برای مثال   درس 9شروع: […]