بایگانی برچسب: استارت مهتابی

طرح توجیهی 10/000/000استارت مهتابی 

طرح توجیهی 10/000/000استارت مهتابی در سال نوع فایل : pdf صفحات : 47 ظرفیت :10 ملیون عدد اشتغالزایی: 14 نفر       ======================== در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتـه و نتـایج حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه […]