بایگانی برچسب: بانک گردشگری

بانک گردشگری و خدمات آن

وب سایت بانک گردشگری لیست آدرس اینترنتی  وب سایت بانک های ایران   معرفی بانک گردشگری بانک گردشگری به استناد ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی و سایر مقررات مربوط، مجوز تاسیس بانک را اخذ و در تاریخ 89.10.8 […]