بایگانی برچسب: برنامه از لاک جیغ تا خدا

طرح برنامه از لاک جیغ تا خدا

طرح برنامه از لاک جیغ تا خدا تحول کلید واژه این برنامه است. مجموعه ای با نام « از لاک جیغ تا خدا» که سعی می کند انعکاس و تصویر تحولات درونی انسان ها باشد. «هاشم تفکری بافقی» تهیه کننده این برنامه است که مسیرش را از مدت ها پیش انتخاب کرده و طی سال […]