بایگانی برچسب: برنامه تلویزیونی از لاک جیغ تا خدا

طرح برنامه از لاک جیغ تا خدا

طرح برنامه از لاک جیغ تا خدا تحول کلید واژه این برنامه است. مجموعه ای با نام « از لاک جیغ تا خدا» که سعی می کند انعکاس و تصویر تحولات درونی انسان ها باشد. «هاشم تفکری بافقی» تهیه کننده این برنامه است که مسیرش را از مدت ها پیش انتخاب کرده و طی سال […]