بایگانی برچسب: بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم

طرح توجیهی گیاه داروئی آنغوزه-58 صفحه pdf

طرح توجیهی گیاه داروئی آنغوزه-58 صفحه pdf (بسته کارآفرینی تولید آنغوزه در شرایط دیم) نوع فایل :دو فایل pdf  و یک فایل word   گیاه آنغوزه از ارزش اقتصـادی بـالایی برخـوردار اسـت و در بـازار جهـانی به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس به قیمت مناسبی به فـروش مـی رسـد و بـا ایجاد صنایع تبدیلی ارزش […]