بایگانی برچسب: بوریاباف- سواس باف- کوب یافی – سیس بافی -پخل بافی گالی بافی)• خاتم ساز• 9 -صنایع دستی فلزي قلمزن

دانلود رایگان فرم مخصوص فعالیت کسب و کار در حوزه مشاغل خانگی

دانلود رایگان فرم مخصوص فعالیت کسب و کار در حوزه مشاغل خانگی   مشخصات فردی – اطلاعات فردی – تحصیلات – آدرس پستی – میزان آشنایی با شغل مورد نظر – عنوان شغل خانگی مورد تقاضا مشخصات فعالیت – ویزگی های طرح شغلی – فرآیند کار – محصول یا خدمات – بازار محصول یا خدمات […]