بایگانی برچسب: تجارت و توسعه

گزارش کوتاه تجارت و توسعه 2017

گزارش کوتاه تجارت و توسعه 2017 تلفیق بدهی‌های زیاد و تقاضای کم در سطح جهانی مانع از توسعه پایدار اقتصاد جهان می‌شود. برنامه‌های ریاضتی که همزمان با بحران مالی نزدیک به یک دهه گذشته تدوین شد، منجر به چنین وضعیتی شد. چنین راهکارهایی به فقیرترین جوامع بیش از سایرین آسیب زد و منجر به قطبی […]