بایگانی برچسب: تدوین طرح توجیهی اسید سولفوریک

طرح توجیهی اسید سولفوریک-20/000تن

طرح توجیهی اسید سولفوریک-20/000تن   نوع فایل-  pdf تعداد صفحات : 40   صفحه حجم فایل : 500k ظرفیت:   20هزار تن اشتغالزایی: 52 قیمت : 4000   عمده ترین کاربرد اسید سولفوریک در تهیه کود شیمیایی فسفاته میباشد. تولیـد کودهـای شـیمیایی ۶٠ درصد بازار مصرف اسید سولفوریک را به خود اختصاص داده است. صـنایع معـدنی و […]