بایگانی برچسب: تدوین طرح توجیهی امکانسنجی

طرح امکان سنجی و مزیت آن نسبت به طرح توجیهی ساده

طرح امکان سنجی و مزیت آن نسبت به طرح توجیهی ساده   طرح امکان سنجی (مطالعات بازار ) در حقیقت همان طرح توجیهی است با این تفاوت که در آن  به غیر از توجیه اقتصادی و مالی طرح کسب و کار به توجیه بازار کسب و کار نیز پرداخته می شود اهمیت انجام مطالعات بازار یا […]