بایگانی برچسب: تسهیلات

فرم سرمایه در گردش

فرم سرمایه در گردش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نام دستگاه اجرایی: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه عنوان خدمت / وظیفه :  سرمایه در گردش واحدهای صنعتی                            +حاکمیتی                          تصدی گری                حمایتی                شرح خدمت / وظیفه: اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ریالی به واحدهای صنعتی معرفی خدمت گیرنده (گان) […]