بایگانی برچسب: توجیه اقتصادی توجیه مالی تولید کمپوست

طرح توجیه مالی تولید کمپوست

طرح توجیه مالی تولید کمپوست و ورمی کمپوست 16 صفحه pdf ظرفیت : 10 هزار تن در سال اشتغال زایی : 29 نفر – معرفی کامل محصول – روش و فرآیند تولید – ابزار و مواد مورد نیاز – محاسبه هزینه ها و جداول مربوطه – ابعاد اقتصادی طرح – نیروی انسانی مورد نیاز