بایگانی برچسب: تولید ضدیخ گازوییل

دانلود طرح تولید 525 تن ضدیخ گازوییل

دانلود طرح تولید 525 تن ضدیخ گازوییل   نوع فایل : PDF صفحات: 32 ظرفیت سالانه : 525 تن اشتغال زایی : 19 نفر   معرفی محصول گازوییل سوخت غالب موتورهای دیزلـی اسـت کـه بـدلیل داشـتن هیـدروکربن هـای سنگینتر نسبت به بنزین، دارای دمای انجماد بالاتری است . از طرفی با پیشرفت و گسترش سطح رفاه، […]