بایگانی برچسب: تکثیر ماهیان خاویاری

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری 74 صفحه

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری 74 صفحه   نوع فایل :pdf تعداد صفحات : 74 صفحه لزوم اجرا سیاست رهایی از اقتصاد تک محصولی و تشویق صادرات غیـ یر نفتـ در شـرایط ویـژه کـشور از یاهم یت خاص برخوردار میباشد . در عرصه صادرات غی یر نفت توجه به صـادرات آن دسـته کالاهـایی کـه ضـمن […]