بایگانی برچسب: جعبه کرم ابریشم

دانلود طرح های توجیهی مربوط به ابریشم

دانلود طرح های توجیهی مربوط به ابریشم , 801 طرح توجیهی،امکان سنجی 027- پرورش 400 جعبه کرم ابریشم 15 صفحه ابریشم , 802 طرح توجیهی،امکان سنجی 028- پرورش 600 جعبه کرم ابریشم 15 صفحه ابریشم , 897 طرح توجیهی،امکان سنجی 153- فرش ابریشم 15 صفحه ابریشم , 151 طرح توجیهی،امکان سنجی پتوی ابریشمی 42 صفحه […]