بایگانی برچسب: خدمات بانک سرمایه

بانک سرمایه و خدمات آن

وب سایت بانک سرمایه لیست آدرس اینترنتی  وب سایت بانک های ایران    بانک سرمایه بانک سرمایه به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب 1379، ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال 1351، قانون عملیات بانکداری […]