بایگانی برچسب: خط تولید غذای آبزیان

دانلود طرح توجیهی 12000 تن غذای آبزیان-108 صفحه

خوراک آبزیان

دانلود طرح توجیهی 12000 تن غذای آبزیان-108 صفحه دو فایل pdf  –        صفحات : 65 و 43=108 –         اشتغالزایی :31 نفر –         ظرفیت : 2100 و 12000 تن در سال ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮودر ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و دﻳﮕﺮ آبزیان         ﺗﻐﺬﻳﻪ […]

دانلود فایل طرح توجیهی خوراک آبزیان

خوراک آبزیان

دانلود فایل طرح توجیهی خوراک آبزیان نوع فایل : pdf –             صفحات :65 –               سال : 90 –                      اشتغالزایی :31 نفر         آسیاب کردن مواد غذایی آبزیان آسیاب کردن اجزا موجب کاهش […]

طرح توجیهی خوراک آبزیان

طرح توجیهی خوراک آبزیان فایل :pdf صفحات : 42 سال : 88 خوراک آبزیان شامل غذاهای خشک ، مرطوب و تر می باشد . غذاهای خشک رطوبتی  بین 13-7 درصد دارند. ساخت حمل و نقل و نگهداری آنها نسبتا ساده بوده و به  راحتی می توان آنها را در استخرهای بزرگ توزیع کرد . سایر مزایای اینگونه […]