بایگانی برچسب: خلاصه امکانسنجی احداث طرح فاضلاب شهر

خلاصه امکانسنجی احداث طرح فاضلاب شهر-4000 متر مربع در روز

خلاصه امکانسنجی احداث طرح فاضلاب شهر-4000 متر مربع در روز   نوع فایل :pdf تعداد صفحات : 15 ظرفیت : 4هزار متر مکعب در روز اشتغالزایی: 60 3 -مشخصات فنی طرح : : محصول – 1-3 محصول این پروژه، پساب تولید شده ناشی از تصفیه فاضالب شهر درگهان به میزان 1000 مترمکعب در روز می […]