بایگانی برچسب: دانلود طرح امکان سنجی ترانس مهتابی

طرح توجیهی امکان سنجی 390/000 عدد ترانس مهتابی 44 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی 390/000 عدد ترانس مهتابی 44 صفحه   نوع فایل :pdf تعداد صفحات : 44 ظرفیت : 390 هزار عدد اشتغالزایی: 26 نفر   مقدمه در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی آنالیز قرار گرفته نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه […]