بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی اسید سولفوریک

طرح توجیهی اسید سولفوریک-20/000تن

طرح توجیهی اسید سولفوریک-20/000تن  نوع فایل-  pdf                تعداد صفحات : 40   صفحه                     ظرفیت:   20هزار تن            اشتغالزایی: 52 عمده ترین کاربرد اسید سولفوریک در تهیه کود شیمیایی فسفاته میباشد. تولیـد کودهـای شـیمیایی ۶٠ درصد بازار مصرف […]